201806290201986742018/C 249/162682018CJC24920180716CS01CSINFO_JUDICIAL20180418111111

Věc C-268/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 18. dubna 2018 – SC Onlineshop SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor


C2492018CS1110120180418CS0016111111

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 18. dubna 2018 – SC Onlineshop SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

(Věc C-268/18)

2018/C 249/16Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bacău

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: SC Onlineshop SRL

Žalovaní: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală a Vămilor

Předběžné otázky

1)

Musí být kombinovaná nomenklatura uvedená v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( 1 ), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016 ( 2 ) vykládána v tom smyslu, že takové přístroje, jako jsou navigační systémy GPS PNI S 506, které jsou předmětem tohoto sporu, mají být zařazeny pod sazební položku 8526 91, podpoložku 8526 91 20 nebo pod číslo 8528, podpoložku 8528 59 00 této nomenklatury?

2)

Jsou znění kombinované nomenklatury, která postupně vyplynula z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 698/2012 ( 3 ) a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 459/201[4] ( 4 ), relevantní pro účely určení správného sazebního zařazení takových přístrojů, jako jsou navigační systémy, které jsou předmětem tohoto sporu, v tom smyslu, že mohou být per analogiam použitelná na výrobky, které vykazují podobnost s dotčeným navigačním systémem, a potvrzuje použití těchto ustanovení per analogiam výklad [kombinované nomenklatury] učiněný celní správou?


( 1 ) – Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 1987, L 256, s. 1).

( 2 ) – Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. 2016, L 294, s. 1).

( 3 ) – Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 698/2012 ze dne 25. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2012, L 203, s. 34).

( 4 ) – Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2014, L 133, s. 43).