201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL20180417101122

Zadeva C-267/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 17. aprila 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018SL1020120180417SL0015102112

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 17. aprila 2018 – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA/Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Zadeva C-267/18)

2018/C 249/15Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Tožena stranka: Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali lahko člen 57(4)(g) Direktive 2014/24/CE Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES ( 1 ) razlagamo tako, da odpoved pogodbe o izvedbi javnega naročila, ker je bil delež del oddan podizvajalcem brez dovoljenja naročnika, pomeni precejšnjo ali stalno pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključne zahteve prejšnje pogodbe o javnem naročilu, ki ima za posledico izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku javnega naročanja?


( 1 ) UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 132.