201806290191986782018/C 249/152672018CJC24920180716HR01HRINFO_JUDICIAL20180417101122

Predmet C-267/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. travnja 2018. uputio Curtea de Apel Bucureşti (Rumunjska) – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA protiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA


C2492018HR1020120180417HR0015102112

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. travnja 2018. uputio Curtea de Apel Bucureşti (Rumunjska) – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA protiv Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

(Predmet C-267/18)

2018/C 249/15Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA

Tuženik: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

Prethodno pitanje

Može li se članak 57. stavak 4. točka (g) Direktive 2014/24/[EU] Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ ( 1 ) tumačiti na način da raskid ugovora o javnoj nabavi zbog toga što je dio radova podugovoren bez odobrenja javnog naručitelja, predstavlja značajan ili postojan nedostatak tijekom provedbe ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi, koji dovodi do isključenja gospodarskog subjekta iz sudjelovanja u postupku javne nabave?


( 1 ) SL 2014., L 94, str. 65.