201807200402013442018/C 276/232652018CJC27620180806SL01SLINFO_JUDICIAL20180417161611

Zadeva C-265/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 17. aprila 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė


C2762018SL1610120180417SL0023161161

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 17. aprila 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė

(Zadeva C-265/18)

2018/C 276/23Jezik postopka: litvanščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Nasprotna stranka: Akvilė Jarmuškienė

Zainteresirana tretja stran: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člene od 282 do 292 Direktive Sveta 2006/112/ES ( 1 ) z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da mora davčni zavezanec (dobavitelj) v okoliščinah, kakršne so v obravnavani zadevi – kadar se dve enoti blaga dobavita v isti transakciji, vendar je omejitev letnega prometa (obseg dejavnosti), določena v členu 287 Direktive 2006/112/ES (in v ustrezni določbi nacionalne zakonodaje), presežena le z dobavo ene od enot tega blaga – med drugim izračunati in plačati davek na dodano vrednost (1) od celotnega zneska transakcije (zneska dobave obeh enot blaga) ali (2) le od dela transakcije, s katerim je bila zgoraj navedena omejitev (obseg dejavnosti) presežena (zneska dobave ene od enot blaga)?


( 1 ) UL 2006, L 347, str. 1.