201807200162012732018/C 276/222642018CJC27620180806SL01SLINFO_JUDICIAL20180413151621

Zadeva C-264/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 13. aprila 2018 – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad


C2762018SL1510120180413SL0022151162

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Grondwettelijk Hof (Belgija) 13. aprila 2018 – P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad

(Zadeva C-264/18)

2018/C 276/22Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Grondwettelijk Hof

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožniki: P. M., N. G.d.M., P. V.d.S.

Tožena stranka: Ministerraad

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 10(c) in (d)(i), (ii) in (v) Direktive 2014/24/EU ( 1 ) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES združljiv z načelom enakosti, po potrebi v povezavi z načelom subsidiarnosti in s členoma 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker določa, da se za tam navedene storitve ne uporabljajo pravila o javnem naročanju iz zgoraj navedene direktive, ki pa zagotavljajo popolno konkurenco in prost pretok pri oddaji javnih naročil storitev?


( 1 ) UL 2014, L 94, str. 65.