201807200212012752018/C 276/212632018CJC27620180806RO01ROINFO_JUDICIAL20180416141522

Cauza C-263/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank te ’s-Gravenhage (Țările de Jos) la 16 aprilie 2018 – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV


C2762018RO1420120180416RO0021142152

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank te ’s-Gravenhage (Țările de Jos) la 16 aprilie 2018 – Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers/Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

(Cauza C-263/18)

2018/C 276/21Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank te ’s-Gravenhage

Părțile din procedura principală

Reclamante: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers

Pârâte: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Întrebările preliminare

1)

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva privind dreptul de autor ( 1 ) trebuie interpretat în sensul că, prin formularea „orice formă de distribuire către public, prin vânzare sau prin altă modalitate, a originalului operei sau a copiilor acestuia” în sensul acestei dispoziții, se înțelege de asemenea o punere la dispoziție pe perioadă nedeterminată, în scopul utilizării, a cărților electronice (adică a copiilor în format digital ale cărților protejate de drepturi de autor), care se realizează online, prin descărcare, la un preț prin care titularul dreptului de autor obține o remunerație ce corespunde valorii economice a copiei operei care îi aparține?

2)

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: dreptul de distribuire a originalului sau a copiilor unei opere în sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva privind dreptul de autor este epuizat în cadrul Uniunii în cazul în care prima vânzare sau o altă formă de transmitere – prin care, în cazul de față, se înțelege punerea la dispoziție pe perioadă nedeterminată, în scopul utilizării, a cărților electronice (adică a copiilor în format digital ale cărților protejate prin drepturi de autor), care se realizează online, prin descărcare, la un preț prin care titularul dreptului de autor obține o remunerație ce corespunde valorii economice a copiei operei care îi aparține – se face, în cadrul Uniunii, de către titularul dreptului sau cu acordul acestuia?

3)

Articolul 2 din Directiva privind dreptul de autor trebuie interpretat în sensul că transmiterea exemplarului dobândit în mod legal între cumpărători ulteriori, în privința căruia dreptul de distribuire este epuizat, cuprinde autorizarea actelor de reproducere menționate în acesta, în măsura în care actele de reproducere sunt necesare pentru utilizarea legală a exemplarului, și, eventual, care sunt condițiile aplicabile?

4)

Articolul 5 din Directiva privind dreptul de autor trebuie interpretat în sensul că titularul dreptului de autor nu se mai poate opune actelor de reproducere necesare transmiterii între cumpărători ulteriori în legătură cu un exemplar dobândit în mod legal, în privința căruia dreptul de distribuire este epuizat, și, eventual, care sunt condițiile aplicabile?


( 1 ) Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).