201806220351970372018/C 240/292612018CJC24020180709LT01LTINFO_JUDICIAL20180413252622

Byla C-261/18: 2018 m. balandžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija


C2402018LT2520120180413LT0029252262

2018 m. balandžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-261/18)

2018/C 240/29Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Noll-Ehlers, J. Tomkin

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai:

pripažinti, kad nesiėmusi Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-215/06 ( 1 ), Komisija / Airija, rezoliucinės dalies 1 punkto antroje įtraukoje nurodytų priemonių, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnį;

įpareigoti Airiją sumokėti Komisijai vienkartinę 1343,2 EUR sumą, padaugintą iš dienų skaičiaus, susidarančio nuo sprendimo byloje C-215/06 priėmimo datos iki arba datos, kol Airija įvykdys minėtą sprendimą, arba datos, kai bus priimtas sprendimas šioje byloje, renkantis tą datą, kuri bus pirmesnė, bet ne mažesnę kaip 1685000 EUR dydžio sumą;

įpareigoti Airiją sumokėti Komisijai 12264 EUR už dieną dydžio periodinę baudą, pradedant ją skaičiuoti nuo tos dienos, kai bus priimtas sprendimas šioje byloje, iki tol, kol Airija įvykdys byloje C-215/06 priimtą sprendimą; ir

priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Remiantis SESV 260 straipsnio 1 dalimi reikalaujama, kad Airija imtųsi būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui byloje C-215/06 įvykdyti. Kadangi Airija nesiėmė priemonių, nurodytų šio sprendimo rezoliucinės dalies 1 punkto antroje įtraukoje, Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

Savo ieškinyje ji siūlo, kad Teisingumo Teismas įpareigotų Airiją mokėti 1343,2 EUR dydžio už dieną vienkartinę sumą ir 12264 EUR už dieną dydžio periodinę baudą. Vienkartinės sumos ir periodinės baudos dydžiai apskaičiuoti atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir trukmę ir atgrasomąjį poveikį, remiantis šios valstybės narės pajėgumu mokėti.


( 1 ) 2008 m. liepos 3 d. Sprendimas Komisija / Airija, C-215/16, EU:C:2008:380.