201806220351970372018/C 240/292612018CJC24020180709HU01HUINFO_JUDICIAL20180413252622

C-261/18. sz. ügy: 2018. április 13-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország


C2402018HU2520120180413HU0029252262

2018. április 13-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

(C-261/18. sz. ügy)

2018/C 240/29Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Noll-Ehlers és J. Tomkin meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy Írország – mivel nem hozta meg a Bíróság C-215/06. sz., Bizottság kontra Írország ügyben hozott ítélete ( 1 ) második jogalapjának teljesítéséhez szükséges intézkedéseket – megsértette az EUMSZ 260. cikkből eredő kötelezettségeit;

kötelezze Írországot, hogy fizessen a Bizottságnak napi 1343,2 euró – összesen legalább 1685000 euró – átalányösszeget a C-215/06. sz. ügyben hozott ítélet időpontja, illetve az említett ítéletben vagy a jelen ügyben hozott ítéletben foglaltak Írország általi teljesítése közötti időszakra, bármelyik következik is be hamarabb;

kötelezze Írországot, hogy fizessen a Bizottságnak napi 12264 euró kényszerítő bírságot a jelen ügyben hozott ítélet időpontja és a C-215/06. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak Írország általi teljesítése közötti időszakra; és

Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdése alapján Írország köteles meghoznia Bíróság C-215/06. sz. ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Mivel Írország nem hozta meg az ezen ítélet második jogalapjának teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a Bizottság úgy határozott, hogy a Bírósághoz fordul.

A Bizottság keresetében azt kéri, hogy a Bíróság napi 1343,2 euró átalányösszeget és napi 12264 euró kényszerítő bírságot szabjon ki Írországra. A Bizottság az átalányösszeg és a kényszerítő bírság összegét a jogsértés súlyosságának és időtartamának, valamint az érintett tagállam fizetési képessége alapján értékelt visszatartó hatásának figyelembe vételével számította ki.


( 1 ) 2008. július 3-i Bizottság kontra Írország ítélet (C-215/16, EU:C:2008:380).