201807060261994522018/C 259/282602018CJC25920180723LT01LTINFO_JUDICIAL20180416192022

Byla C-260/18: 2018 m. balandžio 16 d.Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kamil Dziubak, Justyna Dziubak / Raiffeisen Bank Polska SA


C2592018LT1920120180416LT0028192202

2018 m. balandžio 16 d.Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Kamil Dziubak, Justyna Dziubak / Raiffeisen Bank Polska SA

(Byla C-260/18)

2018/C 259/28Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Kamil Dziubak, Justyna Dziubak

Atsakovas: Raiffeisen Bank Polska SA

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais ( 1 ) 1 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis leidžia daryti prielaidą, kad jeigu konkrečių sutarties sąlygų, kuriose apibrėžiamas šalių prievolės įvykdymo būdas (mokėjimo dydis), pripažinimo nesąžiningomis sutarties sąlygomis pasekmė būtų vartotojui nepalankus visos sutarties negaliojimas, sutarties spragas galima užpildyti remiantis ne dispozityvia nuostata, kuria vienareikšmiai pakeičiama nesąžininga sąlyga, bet nacionalinės teisės nuostatomis, kuriose numatyta iš teisinio veiksmo kylančias pasekmes papildyti iš teisingumo principų (visuomenės sambūvio principų) arba nusistovėjusių papročių kylančiomis pasekmėmis?

2.

Ar galimas visos sutarties negaliojimo pasekmių vartotojui vertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į sutarties sudarymo metu buvusias aplinkybes, o gal į aplinkybes, buvusias tuo metu, kai tarp šalių kilo ginčas dėl konkrečios sąlygos galiojimo (vartotojas rėmėsi jos nesąžiningumu) ir kokią reikšmę turi vykstant šiam ginčui vartotojo išreikšta pozicija?

3.

Ar gali būti išlaikytas sąlygų, kurios, atsižvelgiant į Direktyvos 93/13/EEB normas, laikomos nesąžiningomis sutarties sąlygomis, galiojimas, jeigu toks sprendimas nagrinėjant ginčą būtų objektyviai naudingas vartotojui?

4.

Ar, atsižvelgiant į Direktyvos 93/13/EEB 6 straipsnio 1 dalies turinį, pripažinus sutarties sąlygas, kuriose apibrėžiamas šalių prievolės dydis ir įvykdymo būdas, nesąžiningomis gali susiklostyti tokia situacija, kad pagal sutarties turinį nustatytas teisinių santykių pobūdis, neatsižvelgiant į nesąžiningų sąlygų sukeliamas pasekmes, skirsis nuo teisinių santykių, dėl kurių šalys išreiškė savo valią, pobūdžio, tiek, kiek jis susijęs su pagrindine šalims tenkančia prievole, visų pirma ar sutarties sąlygų pripažinimas nesąžiningomis reiškia, kad galima toliau taikyti kitas sutarties sąlygas, kurios nėra nurodomos kaip nesąžiningos, apibrėžiančias pagrindinę vartotojo prievolę, jeigu šalių suderintas šių nuostatų pobūdis (jų įtraukimas į sutartį) buvo neatsiejamas nuo vartotojo ginčijamos nuostatos?


( 1 ) OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 88.