201806080531931572018/C 221/122592018CJC22120180625RO01ROINFO_JUDICIAL20180411111111

Cauza C-259/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spania) la 11 aprilie 2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.


C2212018RO1110120180411RO0012111111

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spania) la 11 aprilie 2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.

(Cauza C-259/18)

2018/C 221/12Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Pârâtă: Asendia Spain, S.L.U.

Întrebările preliminare

1)

Articolul 7 alineatul (1) și articolul 8 din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului ( 1 ) (Directiva privind serviciile poștale), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 ( 2 ) se opun unei reglementări naționale în temeiul căreia garanția acordată operatorului de servicii poștale desemnat pentru furnizarea serviciului poștal universal prevede că acesta este singurul operator autorizat să distribuie mijloace de francare, altele decât timbrele poștale?

2)

În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ, este aceasta compatibilă cu legislația Uniunii Europene în domeniul serviciilor poștale care impune operatorilor privați de servicii poștale să dispună de unități fizice de relații cu publicul pentru a putea distribui și comercializa mijloace de francare, altele decât timbrele poștale?


( 1 ) JO 1998, L 15, p. 14, Ediție specială, 06/vol. 3, p. 12.

( 2 ) Directiva 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității (JO 2008, L 52, p. 3).