201806080531931572018/C 221/122592018CJC22120180625LV01LVINFO_JUDICIAL20180411111111

Lieta C-259/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spānija) – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.


C2212018LV1110120180411LV0012111111

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 11. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spānija) – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.

(Lieta C-259/18)

2018/C 221/12Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Atbildētāja: Asendia Spain, S.L.U.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/67/EK (1997. gada 15. decembris) par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai ( 1 ) (Pasta direktīva), redakcijā, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīvu 2008/6/EK ( 2 ), 7. panta 1. punktam un 8. pantam ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru garantija, kas ir piešķirta pasta pakalpojumu sniedzējam, kurš ir iecelts par universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, ietver to, ka tikai šim pakalpojumu sniedzējam ir atļauts izplatīt apmaksas zīmes, kas nav pastmarkas?

2)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša, vai ar Eiropas Savienības tiesisko regulējumu pasta jomā ir saderīga privātajiem pasta pakalpojumu sniedzējiem noteiktā prasība nodrošināt fiziskas klientu apkalpošanas vietas, lai varētu izplatīt un pārdot apmaksas zīmes, kas nav pastmarkas?


( 1 ) OV 1998, L 15, 14. lpp.

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/6/EK (2008. gada 20. februāris), ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi (OV 2008, L 52, 3. lpp.).