201806080531931572018/C 221/122592018CJC22120180625HU01HUINFO_JUDICIAL20180411111111

C-259/18. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spanyolország) által 2018. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. kontra Asendia Spain, S.L.U.


C2212018HU1110120180411HU0012111111

A Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Spanyolország) által 2018. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. kontra Asendia Spain, S.L.U.

(C-259/18. sz. ügy)

2018/C 221/12Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.

Alperes: Asendia Spain, S.L.U.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanács irányelvnek (postai irányelv) ( 1 ) a 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből ( 2 ) következő változata 7. cikkének (1) bekezdésével és 8. cikkével egy olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében az egyetemes postai szolgáltatások nyújtására kijelölt gazdasági szereplőnek nyújtott biztosíték magában foglalja azt, hogy ő az egyetlen arra jogosult gazdasági szereplő, hogy a bélyegektől eltérő, a postaköltség megfizetését igazoló jelzéseket terjesszen?

2)

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén összeegyeztethető-e az európai uniós postai szabályozással annak a magán postai szereplők számára történő előírása, hogy a nyilvánosság számára értékesítési pontokat kell létrehozniuk a postaköltség megfizetését igazoló, a bélyegektől eltérő jelzések terjesztésére és forgalmazására?


( 1 ) HL 1998. L 15., 14. o.

( 2 ) A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15 – 97/67/EK európai parlamenti és tanács irányelvet módosító 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 52., 3. o.).