201806080531931572018/C 221/122592018CJC22120180625FI01FIINFO_JUDICIAL20180411111111

Asia C-259/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Espanja) on esittänyt 11.4.2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. v. Asendia Spain, S.L.U.


C2212018FI1110120180411FI0012111111

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Espanja) on esittänyt 11.4.2018 – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. v. Asendia Spain, S.L.U.

(Asia C-259/18)

2018/C 221/12Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Vastaaja: Asendia Spain, S.L.U.

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15.12.1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY ( 1 ) (postidirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 20.2.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/6/EY, ( 2 ) 7 artiklan 1 kohta ja 8 artikla esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan postin yleispalvelua tarjoamaan nimetylle postitoimijalle annettu tae sisältää sen, että tämä toimija on ainoa, jolla on valtuutus myydä muita suoritetun postimaksun osoittavia merkkejä kuin postimerkkejä?

2)

Mikäli edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, sopiiko se yhteen Euroopan unionin postisäännöstön kanssa, että yksityisiä postitoimijoita vaaditaan järjestämään fyysisiä asiakaspalvelupisteitä voidakseen myydä ja pitää kaupan muita suoritetun postimaksun osoittavia merkkejä kuin postimerkkejä?


( 1 ) EYVL 1998, L 15, s. 14.

( 2 ) Direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta 20.2.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY (EUVL 2008, L 52, s. 3).