201807200612013122018/C 276/182512018CJC27620180806RO01ROINFO_JUDICIAL20180412121322

Cauza C-251/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Noord-Holland (Țările de Jos) la 12 aprilie 2018 – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven


C2762018RO1220120180412RO0018122132

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Noord-Holland (Țările de Jos) la 12 aprilie 2018 – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Cauza C-251/18)

2018/C 276/18Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Noord-Holland

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Trace Sport

Pârât: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Întrebările preliminare

1)

Regulamentul de punere în aplicare nr. 501/2013 ( 1 ) este valid în măsura în care îl privește pe producătorul-exportator Kelani Cycles?

2)

Regulamentul de punere în aplicare nr. 501/2013 este valid în măsura în care îl privește pe producătorul-exportator Creative Cycles?


( 1 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 501/2013 al Consiliului din 29 mai 2013 de extindere a taxei antidumping definitive impuse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 990/2011 asupra importurilor de biciclete originare din Republica Populară Chineză la importurile de biciclete expediate din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia, indiferent dacă acestea sunt sau nu declarate ca fiind originare din Indonezia, Malaysia, Sri Lanka și Tunisia (JO 2013, L 153, p. 1).