201807200612013122018/C 276/182512018CJC27620180806LV01LVINFO_JUDICIAL20180412121322

Lieta C-251/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. aprīlī iesniedza Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven


C2762018LV1220120180412LV0018122132

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. aprīlī iesniedza Rechtbank Noord-Holland (Nīderlande) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Lieta C-251/18)

2018/C 276/18Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Noord-Holland

Pamatlietas puses

Prasītāja: Trace Sport

Atbildētājs: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Īstenošanas regula Nr. 501/2013 ( 1 ) ir spēkā, ciktāl tā attiecas uz ražotāju/eksportētāju Kelani Cycles?

2)

Vai Īstenošanas regula Nr. 501/2013 ir spēkā, ciktāl tā attiecas uz ražotāju/eksportētāju Creative Cycles?


( 1 ) Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 501/2013 (2013. gada 29. maijs), ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2011 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, attiecina uz tādu velosipēdu importu, kas nosūtīti no Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas un Tunisijas, neatkarīgi no tā, vai šiem velosipēdiem ir deklarēta Indonēzijas, Malaizijas, Šrilankas vai Tunisijas izcelsme (OV 2013, L 153, 1. lpp.).