201807200612013122018/C 276/182512018CJC27620180806FI01FIINFO_JUDICIAL20180412121322

Asia C-251/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Noord-Holland (Alankomaat) on esittänyt 12.4.2018 – Trace Sport v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven


C2762018FI1220120180412FI0018122132

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Noord-Holland (Alankomaat) on esittänyt 12.4.2018 – Trace Sport v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Asia C-251/18)

2018/C 276/18Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Noord-Holland

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Trace Sport

Vastaaja: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko täytäntöönpanoasetus N:o 501/2013 ( 1 ) pätevä siltä osin kuin se koskee vientiä harjoittavaa tuottajaa Kelani Cyclesia?

2)

Onko täytäntöönpanoasetus N:o 501/2013 pätevä siltä osin kuin se koskee vientiä harjoittavaa tuottajaa Creative Cyclesia?


( 1 ) Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 990/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Indonesia, Malesia, Sri Lanka tai Tunisia 29.5.2013 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 501/2013 (EUVL 2013, L 153, s. 1).