201807200612013122018/C 276/182512018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180412121322

Kohtuasi C-251/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechbank Noord-Holland (Madalmaad) 12. aprillil 2018 – Trace Sport versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven


C2762018ET1220120180412ET0018122132

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechbank Noord-Holland (Madalmaad) 12. aprillil 2018 – Trace Sport versus Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

(Kohtuasi C-251/18)

2018/C 276/18Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechbank Noord-Holland

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Trace Sport

Vastustaja: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Eelotsuse küsimused

1.

Kas rakendusmäärus nr 501/2013 ( 1 ) on kehtiv osas, milles see hõlmab tootjat/eksportijat Kelani Cycles?

2.

Kas rakendusmäärus nr 501/2013 on kehtiv osas, milles see hõlmab tootjat/eksportijat Creative Cycles?


( 1 ) Nõukogu 29. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 501/2013, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes määrusega (EL) nr 990/2011 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Indoneesiast, Malaisiast, Sri Lankalt ja Tuneesiast lähetatud jalgrataste impordile olenemata sellest, kas päritolumaana on deklareeritud Indoneesia, Malaisia, Sri Lanka või Tuneesia või mitte (ELT L 153, 5.6.2013, lk 1).