201807200662013132018/C 276/172492018CJC27620180806ET01ETINFO_JUDICIAL20180411121211

Kohtuasi C-249/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 11. aprillil 2018 – Staatssecretaris van Financiën vs. CEVA Freight Holland BV


C2762018ET1210120180411ET0017121121

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 11. aprillil 2018 – Staatssecretaris van Financiën vs. CEVA Freight Holland BV

(Kohtuasi C-249/18)

2018/C 276/17Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Staatssecretaris van Financiën

Vastustaja: CEVA Freight Holland BV

Eelotsuse küsimused

1.

Kas nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 ( 1 ), millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artiklit 78 tuleb tõlgendada nii, et deklarant võib arvestuskande tegemise raames, tuginedes komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 ( 2 ), millega kehtestatakse rakendussätted määrusele nr 2913/92, artikli 147 lõike 1 teisele lõigule, tollivõla alandamise eesmärgil tagantjärele valida imporditud kauba madalama tehinguhinna?

2.

a.

Kas määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 221 lõike 3 kohaldamisel on tollimaksu tasumise eest vastutavale isikule tollimaksu summa teatamise kuupäeva kindlaksmääramine liidu õiguse küsimus?

b.

Kas juhul, kui vastus küsimusele 2a on jaatav, tuleb määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 221 lõiget 3 tõlgendada nii, et tollimaksu tasumise eest vastutav isik peab olema teate tollimaksu summa kohta kätte saanud kolme aasta jooksul alates tollivõla tekkimise kuupäevast, või on piisav, et teade on tollimaksu tasumise eest vastutavale isikule selle tähtaja jooksul saadetud?


( 1 ) 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307).

( 2 ) 2. juuli 1993. aasta määrus (EÜT 1993, L 253, lk 1; ELT eriväljaanne 02/06, lk 3).