201806290071986412018/C 249/112452018CJC24920180716LT01LTINFO_JUDICIAL201804098811

Byla C-245/18: 2018 m. balandžio 9 d.Tribunale ordinario di Udine (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bankrutuojanti Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA


C2492018LT810120180409LT00118181

2018 m. balandžio 9 d.Tribunale ordinario di Udine (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bankrutuojanti Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA

(Byla C-245/18)

2018/C 249/11Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Udine

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bankrutuojanti Tecnoservice Int. Srl

Atsakovė: Poste Italiane SpA

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2007/64/EB ( 1 ) (2015 m. rugpjūčio 3 d. taikomos redakcijos) 74 ir 75 straipsnių nuostatas dėl mokėjimo paslaugų teikėjo pareigų ir atsakomybės apribojimų, į Italijos teisę perkeltas Įstatyminio dekreto Nr. 1[1]/201[0] 24 ir 25 straipsniais, reikia aiškinti taip, kad jos taikomos tik to asmens mokėjimo paslaugų teikėjui, kuris pateikia nurodymą tokią paslaugą vykdyti, ar taip, kad jos taikomos ir mokėjimo gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui?


( 1 ) 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB (OL L 319, p. 1).