201806290071986412018/C 249/112452018CJC24920180716HU01HUINFO_JUDICIAL201804098811

C-245/18. sz. ügy: A Tribunale ordinario di Udine (Olaszország) által 2018. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fallimento Tecnoservice Int. Srl kontra Poste Italiane SpA


C2492018HU810120180409HU00118181

A Tribunale ordinario di Udine (Olaszország) által 2018. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Fallimento Tecnoservice Int. Srl kontra Poste Italiane SpA

(C-245/18. sz. ügy)

2018/C 249/11Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale ordinario di Udine

Az alapeljárás felei

Felperes: Fallimento Tecnoservice Int. Srl

Alperes: Poste Italiane SpA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2007/64/EK irányelv ( 1 )2015. augusztus 3-án hatályos szövegének – az olasz jogrendbe a pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségeiről és felelősségének korlátozásáról szóló [11/2010]. sz. törvényerejű rendelet 24. és 25. cikkével átültetett – 74. és 75. cikkét, hogy azok kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatás teljesítésére megbízást adó személy pénzforgalmi szolgáltatójára vonatkoznak, vagy azok a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójára is vonatkoznak?


( 1 ) A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2007. L 319., 1. o.)