4.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 190/15


Pritožba, ki jo je Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE vložila 4. aprila 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 1. februarja 2018 v zadevi T-423/14, Larko/Komisija

(Zadeva C-244/18 P)

(2018/C 190/21)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Pritožnica: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (zastopniki: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos in N. Korogiannakis, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj

pritožbi ugodi;

zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje in pridrži odločitev o stroških tega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja te štiri pritožbene razloge:

1.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU zaradi ugotovitve, do katere se je prišlo na podlagi napačne uporabe načela zasebnega vlagatelja, da je ukrep št. 3 pritožnici podeljeval prednost.

2.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU in člena 296(2) PDEU zaradi ugotovitve, da sta ukrepa št. 2 in 4 pritožnici podeljevala prednost. Glede ukrepa št. 2 (poroštvo iz leta 2008): napačna razlaga časovnega merila glede pojma podjetje v težavah. Napačna razlaga merila glede nadomestila za jamstvo. Glede ukrepa št. 4 (poroštvo iz leta 2010): a) neobrazložitev glede tega, da je bila dodelitev poroštva pogosta praksa; b) neobrazložitev glede tega, da bi pritožnica utrpela nepopravljivo škodo; c) neobrazložitev in kršitev člena 107(1) PDEU ter načela varstva zaupanja v pravo glede pogojev poroštva in višine pristojbine; d) neobrazložitev glede tega, da je bila banka National Bank of Greece SA (ETE) kot zasebni delničar v posebnem položaju.

3.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev člena 107(3)(b) PDEU in člena 296(2) PDEU zaradi ugotovitve, da ukrep št. 6 ni bil združljiv s skupnim trgom. a) Glede uporabe začasnega okvira iz leta 2011; b) glede uporabe Smernic za reševanje in prestrukturiranje.

4.

Četrti pritožbeni razlog: kršitev člena 108(2) PDEU, člena 14(1) Uredbe št. 659/1999 (1) in člena 296(2) PDEU v zvezi z določitvijo zneska pomoči, ki jo je treba vrniti, glede ukrepov št. 2, 4 in 6. Glede točk, ki jim je bilo v izpodbijani sodbi ugodeno in se nanašajo na posebnost državnih pomoči v obliki poroštev.


(1)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL 1999, L 83, str. 1).