4.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 190/15


A Törvényszék (hatodik tanács) T-423/14. sz., Larko kontra Bizottság ügyben 2018. február 1-jén hozott ítélete ellen a Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE által 2018. április 4-én benyújtott fellebbezés

(C-244/18 P. sz. ügy)

(2018/C 190/21)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (képviselők: I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos e N. Korogiannakis ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A Bíróság

adjon helyt a fellebbezésnek;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé új eljárás lefolytatása céljából, a jelent eljárás költségeinek viselésére vonatkozó döntés fenntartásával.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztására a fellebbező a következő négy jogalapra hivatkozik:

1.

Az első, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének azon következtetés okán történő megsértésén alapuló jogalap, miszerint a 3. sz. intézkedés előnyt biztosított a fellebbező számára, amire a magánbefektető elvének téves alkalmazása miatt került sor.

2.

A második, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének, valamint az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének azon következtetés okán történő megsértésén alapuló jogalap, miszerint a 2. és a 4. sz. intézkedés előnyt biztosított a fellebbező számára. A 2. sz. intézkedést illetően (2008. évi garancia): az átmeneti jelleg kritériumának téves értelmezése a nehéz helyzetben lévő vállalkozás fogalmában. A garancia díjazásának téves értelmezése. A 4. sz. intézkedést illetően (2010. évi garancia): a) az indokolási kötelezettség megsértése a garancia nyújtásának mint elé gyakorlatnak a vonatkozásában; b) az indokolási kötelezettség megsértése a felperes által elszenvedett helyrehozhatatlan kár vonatkozásában; c) az indokolási kötelezettség megsértése, valamint az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének, továbbá a bizalomvédelem elvének megsértése a garancia feltételeit és a jutalék mennyiségét illetően; d) az indokolási kötelezettség megsértése a National Bank of Greece (ANA) mint magánrészvényes sajátos helyzetét illetően.

3.

A harmadik, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdése b) pontjának, valamint az EUMSZ 296. cikk (2) bekezdésének azon következtetés okán történő megsértésén alapuló jogalap, miszerint a 6. sz. intézkedés összeegyeztethetetlen volt a közös piaccal. a) A 2011. évi átmeneti keretnek történő alárendelést illetőem; b) a megmentéshez és szerkezetátalakításhoz nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatásnak való alárendelést illetően.

4.

A negyedik, az EUMSZ 108 cikk (2) bekezdésének megsértésén, a 659/1999 rendelet (1) 14. cikke (1) bekezdésének megsértésén, valamint az EUMSZ 296. cikk (4) bekezdésének a 2., 4. és 6. sz. intézkedés tekintetében visszafizetendő támogatás összege számszerűsítését illetően. A megtámadott ítéletben a garancia formájában nyújtott állami támogatások sajátossága vonatkozásában elfogadott pontokat illetően.


(1)  Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (HL 1999 L 83, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet 1. kötet 339. o.