201806290251986362018/C 249/102432018CJC24920180716NL01NLINFO_JUDICIAL201804037821

Zaak C-243/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 april 2018 door de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 25 januari 2018 in zaak T-561/16, Galocha / Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy


C2492018NL710120180403NL00107182

Hogere voorziening ingesteld op 3 april 2018 door de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 25 januari 2018 in zaak T-561/16, Galocha / Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy

(Zaak C-243/18 P)

2018/C 249/10Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (vertegenwoordigers: G. Poszler en R. Hanak, gemachtigden)

Andere partij in de procedure: Yosu Galocha

Conclusies

Het arrest van het Gerecht van 25 januari 2018 in zaak T-561/16, waarbij de reservelijsten van de selectieprocedure F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 en de besluiten van Fusion for Energy tot aanwerving van de kandidaten, nietig zijn verklaard, vernietigen;

Indien het Hof van Justitie de hogere voorziening toewijst, de verzoeker in eerste aanleg verwijzen in de kosten in eerste aanleg en in hogere voorziening.

Middelen en voornaamste argumenten

Niet-naleving van het evenredigheidsbeginsel en bijgevolg oplegging van een buitensporig nadeel aan derden die begunstigden zijn van een besluit dat onrechtmatig is bevonden.