201806290251986362018/C 249/102432018CJC24920180716HR01HRINFO_JUDICIAL201804037821

Predmet C-243/18 P: Žalba koju je 3. travnja 2018. podnijelo Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 25. siječnja 2018. u predmetu T-561/16, Galocha protiv zajedničkog poduzeća Fusion for Energy


C2492018HR710120180403HR00107182

Žalba koju je 3. travnja 2018. podnijelo Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 25. siječnja 2018. u predmetu T-561/16, Galocha protiv zajedničkog poduzeća Fusion for Energy

(Predmet C-243/18 P)

2018/C 249/10Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (zastupnici: G. Poszler i R. Hanak, agenti)

Druga stranka u postupku: Yosu Galocha

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 25. siječnja 2018. u predmetu T-561/16 kojom se poništavaju popisi uspješnih kandidata postupka odabira F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 i odluke zajedničkog poduzeća Fusion for Energy o zapošljavanju uspješnih kandidata;

drugoj stranci u postupku naloži snošenje troškova prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka ako Sud pravomoćnom presudom odredi ukidanje.

Glavni argument

Povreda načela proporcionalnosti koja dovodi do pretjeranog kažnjavanja trećih strana koje su ostvarile prava odlukom u pogledu koje je utvrđena nepravilnost.