201806290251986362018/C 249/102432018CJC24920180716ET01ETINFO_JUDICIAL201804037821

Kohtuasi C-243/18 P: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 3. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 25. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-561/16: Galocha versus Tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte


C2492018ET710120180403ET00107182

ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 3. aprillil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 25. jaanuari 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-561/16: Galocha versus Tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte

(Kohtuasi C-243/18 P)

2018/C 249/10Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (esindajad: G. Poszler ja R. Hanak)

Teine menetlusosaline: Yosu Galocha

Apellandi nõuded

Tühistada Üldkohtu 25. jaanuari 2018. aasta otsus kohtuasjas T-561/16, millega tühistati valikumenetluse F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 reservnimekirjad ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte otsused kandidaatide töölevõtmise kohta;

kui Euroopa Kohus apellatsioonkaebuse rahuldab, siis mõista mõlemas kohtuastmes toimuva menetluse kohtukulud välja esimese kohtuastme hagejalt.

Väited ja peamised argumendid

Rikuti proportsionaalsuse põhimõtet ja koormati ebamõistlikult kolmandaid isikuid, kes olid õigusvastaseks tunnistatud otsusest kasu saanud.