201806010251917472018/C 211/202422018CJC21120180618SL01SLINFO_JUDICIAL20180405161722

Zadeva C-242/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 5. aprila 2018 – „UniCredit Leasing“ EAD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP


C2112018SL1620120180405SL0020162172

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 5. aprila 2018 – „UniCredit Leasing“ EAD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

(Zadeva C-242/18)

2018/C 211/20Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe:„UniCredit Leasing“ EAD

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali določba člena 90(1) Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost ( 1 ) v primeru razdrtja pogodbe o finančnem najemu dovoljuje zmanjšanje davčne osnove in povračilo davka na dodano vrednost, ki je bil določen s pravnomočno odmerno odločbo na podlagi davčne osnove, sestavljene iz vsote mesečnih najemnin za celotno obdobje trajanja pogodbe?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: na katerega od primerov iz člena 90(1) Direktive se lahko sklicuje lizingodajalec v primeru razdrtja pogodbe o lizingu zaradi delnega neplačila dolgovanih najemnin v razmerju do države članice zaradi zmanjšanja davčne osnove v obsegu dolgovanih najemnin, ki pa v obdobju od ustavitve plačil do razdrtja pogodbe niso bile plačane, če razdrtje ne učinkuje retroaktivno, kar izrecno potrjuje klavzula v pogodbi?

3.

Ali je mogoče člen 90(2) Direktive o DDV razlagati tako, da je v primeru, kot je obravnavani, podano odstopanje od člena 90(1) Direktive o DDV?

4.

Ali je mogoče člen 90(1) Direktive o DDV razlagati tako, da pojem zavrnitev iz te določbe zajema položaj, v katerem lizingodajalec v okviru pogodbe o finančnem najemu s prenosom lastništva ob njenem izteku od lizingojemalca ne more več zahtevati plačila najemnine, ker je lizingodajalec zaradi neizpolnitve pogodbe s strani lizingojemalca razdrl pogodbo o lizingu, vendar ima na podlagi pogodbe pravico do odškodnine v višini vseh neplačanih najemnin, ki bi zapadle do izteka trajanja lizinga?


( 1 ) UL 2006, L 347, str. 1.