201806290221986342018/C 249/082392018CJC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL201804035621

Zadeva C-239/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Thüringer Oberlandesgerichts (Nemčija) 3. aprila 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen


C2492018SL510120180403SL00085162

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Thüringer Oberlandesgerichts (Nemčija) 3. aprila 2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen

(Zadeva C-239/18)

2018/C 249/08Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Thüringer Oberlandesgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Freistaat Thüringen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je na podlagi člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1768/95 ( 1 ) na uradni organ mogoče nasloviti zahtevo po informacijah, ki se nanaša izključno na informacije o rastlinskih vrstah, ne da bi se s to zahtevo zahtevale hkrati tudi informacije o zavarovani sorti?

2.

Če je na prvo vprašanje treba odgovoriti, da je takšno zahtevo po informacijah mogoče nasloviti:

(a)

Ali gre za uradni organ, ki je vpleten v nadzorovanje kmetijske pridelave, v smislu člena 11(2), prva alinea, Uredbe (ES) št. 1768/95, če se organ ukvarja z nadzorom nad subvencioniranjem kmetov iz sredstev EU in v tej zvezi hrani podatke o kmetih, ki zaprosijo za subvencijo, ki zajemajo tudi vrste rastlin?

(b)

Ali lahko uradni organ zadrži zahtevane informacije, če je posredovanje informacij povezano z obdelavo oziroma podrobnejšo opredelitvijo podatkov, s katerimi razpolaga, s strani tretje osebe, kar predstavlja strošek v višini okoli 6000,00 EUR? Ali je pri tem pomembno, če je vlagatelj zahteve pripravljen prevzeti nastale stroške?


( 1 ) Uredba Komisije (ES) št. 1768/95 z dne 24. julija 1995 o izvajanju pravil o kmetijski izjemi, predvideni v členu 14(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 18, str. 63).