201806150351954872018/C 231/172352018CJC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180328141411

Lieta C-235/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. martā iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH


C2312018LV1410120180328LV0017141141

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. martā iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(Lieta C-235/18)

2018/C 231/17Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Piedalās: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (tagad – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ( 1 ) 135. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais jēdziens ietver darbības, kas saistītas ar degvielas karšu izsniegšanu un pārrunu veikšanu, finansēšanu un norēķināšanos par degvielas iegādi, izmantojot šīs kartes, vai arī šādas kompleksās darbības var tikt uzskatītas par ķēdes darījumiem, kuru galvenais mērķis ir degvielas piegāde?


( 1 ) OV L 347, 1. lpp.