201806150351954872018/C 231/172352018CJC23120180702HU01HUINFO_JUDICIAL20180328141411

C-235/18. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2018. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH


C2312018HU1410120180328HU0017141141

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2018. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(C-235/18. sz. ügy)

2018/C 231/17Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Az eljárásban részt vesz: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (jelenleg: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv ( 1 ) 135. cikke (1) bekezdésének b) pontja magában foglalja-e az üzemanyagkártyák rendelkezésre bocsátásából, valamint az üzemanyagnak e kártyák használatával történő megszerzésének finanszírozásából és elszámolásából álló tevékenységeket, vagy ezek az összetett tevékenységek olyan láncügyleteknek tekinthetők, amelyeknek az alapvető célja az üzemanyag értékesítése?


( 1 ) HL L 347., 1. o.