201806220181970692018/C 240/272342018CJC24020180709CS01CSINFO_JUDICIAL20180403242521

Věc C-234/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski gradski sad (Bulharsko) dne 3. dubna 2018 – Komisija za protivodejstvie na korupcijata i otnemane na nezakonno pridobito imušestvo v. BP, AB, PB, Аgro In 2001 ЕООD, Acount Service 2009 ЕООD, Invest Management ООD, Estate ООD, Trast B ООD, Bromak ООD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikacionna Kompanija AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologičen Centar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Тrade ЕАD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.


C2402018CS2410120180403CS0027241252

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski gradski sad (Bulharsko) dne 3. dubna 2018 – Komisija za protivodejstvie na korupcijata i otnemane na nezakonno pridobito imušestvo v. BP, AB, PB, Аgro In 2001 ЕООD, Acount Service 2009 ЕООD, Invest Management ООD, Estate ООD, Trast B ООD, Bromak ООD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikacionna Kompanija AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologičen Centar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Тrade ЕАD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

(Věc C-234/18)

2018/C 240/27Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Sofijski gradski sad (Bulharsko)

Účastníci původního trestního řízení

Žalobkyně: Komisija za protivodejstvie na korupcijata i otnemane na nezakonno pridobito imušestvo

Žalovaní: BP, AB, PB, Аgro In 2001 ЕООD, Acount Service 2009 ЕООD, Invest Management ООD, Estate ООD, Trast B ООD, Bromak ООD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikacionna Kompanija AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologičen Centar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Тrade ЕАD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

Předběžné otázky

1.

Musí se čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/ЕU ( 1 ) ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, který stanoví „minimální pravidla pro zajištění majetku za účelem případné pozdější konfiskace“, vykládat v tom smyslu, že členským státům umožňuje přijímat předpisy o občanskoprávní konfiskaci majetku, která není založena na odsouzení v trestním řízení?

2.

Vyplývá s ohledem na čl. 4 odst. 1 z čl. 1 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/ЕU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, že pro zahájení a provedení občanskoprávního řízení o konfiskaci majetku postačuje pouhé zahájení trestního řízení proti osobě, jejíž majetek je předmětem konfiskace?

3.

Je přípustný rozšiřující výklad důvodů uvedených v čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/ЕU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, který umožňuje občanskoprávní konfiskaci majetku, která není založena na odsouzení v trestním řízení?

4.

Musí se čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/ЕU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii vykládat v tom smyslu, že lze odejmout vlastnické právo k majetku přímo nebo nepřímo získanému trestným činem pouze na základě nepoměru mezi majetkem a zákonnými příjmy dotčené osoby, aniž by byl vydán pravomocný trestní rozsudek, kterým bylo konstatováno, že tato osoba spáchala trestný čin?

5.

Musí se ustanovení článku 6 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/ЕU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii vykládat v tom smyslu, že upravuje konfiskaci majetku třetích osob jako dodatečné nebo alternativní opatření k přímé konfiskaci, nebo jako dodatečné opatření k rozšířené konfiskaci?

6.

Musí se ustanovení článku 8 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/42/ЕU ze dne 3. dubna 2014 o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, chápat v tom smyslu, že zajišťuje uplatnění presumpce neviny a zakazuje konfiskaci majetku, která není založena na odsouzení v trestním řízení?


( 1 ) – Úř. věst. 2014, L 127, s. 39.