201806010301917522018/C 211/192332018CJC21120180618MT01MTINFO_JUDICIAL20180329161611

Kawża C-233/18: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeidshof te Brussel (il-Belġju) fid-29 ta’ Marzu 2018 – Zubair Haqbin vs Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


C2112018MT1610120180329MT0019161161

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeidshof te Brussel (il-Belġju) fid-29 ta’ Marzu 2018 – Zubair Haqbin vs Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Kawża C-233/18)

2018/C 211/19Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Qorti tar-rinviju

Arbeidshof te Brussel

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: Zubair Haqbin

Konvenuta: Federal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Domandi preliminari

1)

L-Artikolu 20(1) sa (3) tad-Direttiva ( 1 ) għandu jiġi interpretat fis-sens li jiddetermina b’mod eżawrjenti l-każijiet fejn il-benefiċċju tal-kundizzjonijiet materjali tal-akkoljenza jista’ jiġi limitat jew irtirat? Jew mill-Artikolu 20(4) u (5) jirriżulta li d-dritt għall-kundizzjonijiet materjali tal-akkoljenza jista’ wkoll jiġi rtirat bħala sanzjoni applikabbli f’każ ta’ ksur serju tar-regoli taċ-ċentri ta’ akkoljenza kif ukoll fil-każ ta’ aġir partikolarment vjolenti?

2)

L-Artikolu 20(5) u (6) għandu jiġi interpretat fis-sens li, qabel ma jiġu imposti sanzjonijiet jew qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar il-limitazzjoni jew l-irtirar tal-benefiċċju tal-kundizzjonijiet materjali tal-akkoljenza u fil-kuntest ta’ dawn id-deċiżjonijiet, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiżguraw, matul il-perijodu tal-esklużjoni, id-dritt għal livell ta’ għajxien deċenti? Jew huwa possibbli li dawn id-dispożizzjonijiet jiġu osservati billi jiġi vverifikat, wara d-deċiżjoni li tillimita jew tirtira l-kundizzjonijiet materjali tal-akkoljenza, jekk il-persuna suġġetta għad-deċiżjoni tgawdix minn livell ta’ għajxien deċenti u, jekk ikun il-każ, billi jiġu adottati miżuri korrettivi f’dak il-mument?

3)

L-Artikolu 20(4), (5) u (6) flimkien mal-Artikoli 14, 21, 22, 23 u 24 tad-Direttiva u mal-Artikoli 1, 3, 4 u 24 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għandu jiġi interpretat fis-sens li miżura jew sanzjoni ta’ esklużjoni temporanja (jew definittiva) mid-dritt għall-kundizzjonijiet materjali tal-akkoljenza tista’ tittieħed kontra minuri u, b’mod iktar speċifiku, fir-rigward ta’ minuri mhux akkumpanjat?


( 1 ) Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU 2013, L 180, p. 96).