201806010301917522018/C 211/192332018CJC21120180618HU01HUINFO_JUDICIAL20180329161611

C-233/18. sz. ügy: Az Arbeidshof te Brussel (Belgium) által 2018. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zubair Haqbin kontra Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


C2112018HU1610120180329HU0019161161

Az Arbeidshof te Brussel (Belgium) által 2018. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Zubair Haqbin kontra Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(C-233/18. sz. ügy)

2018/C 211/19Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Arbeidshof te Brussel

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Zubair Haqbin

Ellenérdekű fél: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az irányelv ( 1 ) 20. cikkének (1)–(3) bekezdését, hogy az kimerítően meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a befogadás anyagi feltételei korlátozhatóak vagy megvonhatóak, vagy a 20. cikk (4) és (5) bekezdéséből az következik, hogy az ezen feltételekre való jogosultság a befogadó állomások szabályainak súlyos megsértése, valamint súlyos erőszakos magatartás esetén alkalmazott szankció útján is megvonható?

2)

Úgy kell-e értelmezni az irányelv 20. cikkének (5) és (6) bekezdését, hogy a tagállamok kötelesek a befogadás anyagi feltételeinek korlátozásáról vagy megvonásáról, vagy a szankciókról szóló határozat meghozatalát megelőzően és ezen határozatokban megállapítani a kizárás időszaka alatti, a méltó életszínvonalhoz való jog biztosításához szükséges intézkedéseket, vagy ezeknek a rendelkezéseknek egy olyan rendszer is eleget is tesz, amelyben – a befogadás anyagi feltételeinek korlátozásáról vagy megvonásáról szóló határozat meghozatalát követően – vizsgálják, hogy a határozat címzettje számára a méltó életszínvonal biztosított-e, és adott esetben ebben az időpontban hoznak korrekciós intézkedéseket?

3)

Úgy kell-e értelmezni a 20. cikk (4)–(6) bekezdését összefüggésben az irányelv 14., 21., 22., 23. és 24. cikkével, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1., 3., 4. és 24. cikkével, hogy a befogadás anyagi feltételeit egy kiskorúval, különösen kísérő nélküli kiskorúval szemben átmenetileg (vagy véglegesen) kizáró intézkedés vagy szankció lehetséges, vagy úgy, hogy erre nincsen mód?


( 1 ) A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2013. L 180., 96. o.)