201806010301917522018/C 211/192332018CJC21120180618EL01ELINFO_JUDICIAL20180329161611

Υπόθεση C-233/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Arbeidshof te Brussel (Βέλγιο) στις 29 Μαρτίου 2018 — Zubair Haqbin κατά Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


C2112018EL1610120180329EL0019161161

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Arbeidshof te Brussel (Βέλγιο) στις 29 Μαρτίου 2018 — Zubair Haqbin κατά Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

(Υπόθεση C-233/18)

2018/C 211/19Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Arbeidshof te Brussel

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλών: Zubair Haqbin

Εφεσίβλητη: Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει το άρθρο 20, παράγραφοι 1 έως 3, της οδηγίας ( 1 ) την έννοια ότι ορίζει περιοριστικώς τις περιπτώσεις στις οποίες οι υλικές συνθήκες υποδοχής μπορούν να περιοριστούν ή να ανακληθούν, ή προκύπτει από το άρθρο 20, παράγραφοι 4 και 5, ότι η ανάκληση του δικαιώματος υλικών συνθηκών υποδοχής μπορεί επίσης να επέλθει με την επιβολή κυρώσεων για σοβαρές παραβάσεις των κανόνων των κέντρων φιλοξενίας και για την επίδειξη ιδιαίτερα βίαιης συμπεριφοράς;

2)

Έχει το άρθρο 20, παράγραφοι 5 και 6, την έννοια ότι τα κράτη μέλη, πριν λάβουν απόφαση για τον περιορισμό ή την ανάκληση των υλικών συνθηκών υποδοχής ή για κυρώσεις, και στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, πρέπει να θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε αξιοπρεπές επίπεδο διαβιώσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού, ή πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων αυτών σύστημα κατά το οποίο, μετά τη λήψη αποφάσεως περί περιορισμού ή ανακλήσεως των υλικών συνθηκών υποδοχής, εξετάζεται αν το πρόσωπο το οποίο αφορά η απόφαση απολαύει αξιοπρεπούς επιπέδου διαβιώσεως και, εάν χρειάζεται, λαμβάνονται τη στιγμή εκείνη διορθωτικά μέτρα;

3)

Έχει το άρθρο 20, παράγραφοι 4 έως 6, σε συνδυασμό με τα άρθρα 14, 21, 22, 23 και 24 της οδηγίας και με τα άρθρα 1, 3, 4 και 24 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έννοια ότι το μέτρο ή η κύρωση του προσωρινού (ή οριστικού) αποκλεισμού από το δικαίωμα υλικών συνθηκών υποδοχής επιτρέπεται, ή δεν επιτρέπεται, στην περίπτωση ανηλίκου, και συγκεκριμένα στην περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου;


( 1 ) Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (EE 2013, L 180, σ. 96).