201806290181986332018/C 249/072302018CJC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL201803304521

Zadeva C-230/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Tirol (Avstrija) 30. marca 2018 – PI


C2492018SL410120180330SL00074152

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Tirol (Avstrija) 30. marca 2018 – PI

(Zadeva C-230/18)

2018/C 249/07Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Tirol

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: PI

Nasprotna stranka: Landespolizeidirektion Tirol

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 15(2) Listine, v skladu s katerim je vsakemu državljanu Unije v kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja zaposlitve, dela, ustanavljanja in opravljanja storitev, razlagati tako, da nasprotuje predpisu države članice, ki, tako kot člen 19(3) Tiroler Landespolizeigesetz (zakon o deželni policiji na Tirolskem), LGBl. št. 60/1976, kakor je bil nazadnje spremenjen z zakonom LGBl. št. 56/2017, omogoča, da lahko pristojni organi brez predhodnega uradnega postopka sprejmejo ukrepe neposrednega ukazovanja in uporabe prisile, kot je zlasti zaprtje obrata na kraju samem, pri čemer ne gre zgolj za začasne ukrepe?

2.

Ali je treba člen 47 Listine, v povezavi s členoma 41 in 52 Listine, ob upoštevanju načela enakosti orožij in učinkovitega pravnega sredstva, razlagati tako, da nasprotuje predpisu države članice, ki, tako kot člen 19(3) in (4) Tiroler Landespolizeigesetz (zakon o deželni policiji na Tirolskem), določa dejanske ukrepe neposrednega ukazovanja in uporabe prisile, kot je zlasti zaprtje obratov, brez kakršnekoli dokumentacije in izdaje potrdila prizadeti osebi?

3.

Ali je treba člen 47 Listine, v povezavi s členoma 41 in 52 Listine, ob upoštevanju načela enakosti orožij, razlagati tako, da nasprotuje predpisu države članice, ki, tako kot člen 19(3) in (4) Tiroler Landespolizeigesetz (zakon o deželni policiji na Tirolskem), za odpravo dejanskih ukrepov neposrednega ukazovanja in uporabe prisile, kot so zlasti zaprtja obratov, zahteva, da mora oseba, ki jo ta dejanski ukrep zadeva, za odpravo tega zaprtja vložiti obrazložen predlog?

4.

Ali je treba člen 47 Listine, v povezavi s členom 52 Listine, ob upoštevanju načela učinkovitega pravnega sredstva, razlagati tako, da nasprotuje predpisu države članice, ki, tako kot člen 19(4) Tiroler Landespolizeigesetz (zakon o deželni policiji na Tirolskem) v primeru dejanskega ukrepa uporabe prisile v obliki zaprtja obrata dovoljuje samo eno pravno sredstvo za odpravo, ki je vezano na določene pogoje?