201806290181986332018/C 249/072302018CJC24920180716HR01HRINFO_JUDICIAL201803304521

Predmet C-230/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Tirol (Austrija) – PI


C2492018HR410120180330HR00074152

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. ožujka 2018. uputio Landesverwaltungsgericht Tirol (Austrija) – PI

(Predmet C-230/18)

2018/C 249/07Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Tirol

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: PI

Druga stranka u postupku: Landespolizeidirektion Tirol

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 15. stavak 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, u skladu s kojim svaka građanka i svaki građanin Unije može slobodno tražiti zaposlenje, raditi i ostvarivati pravo na poslovni nastan i pružanje usluga u svakoj državi članici, tumačiti na način da mu se protivi propis države članice koji, poput članka 19. stavka 3. Tiroler Landespolizeigesetza (tirolski Zakon o zemaljskoj policiji), objavljen u LGBl. br. 60/1976, kako je posljednji put izmijenjen Zakonom LGBl. br. 56/2017, omogućava službenicima javnog tijela da i bez provođenja prethodnog službenog postupka poduzmu mjere neposrednog davanja naredbi i uporabe sredstava prisile poput, osobito, zatvaranja objekta, pri čemu nije riječ o pukim privremenim mjerama?

2.

Treba li članak 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, eventualno u vezi s njezinim člancima 41. i 52., uzimajući u obzir načelâ jednakosti oružja i djelotvorne pravne zaštite, tumačiti na način da mu se protivi propis države članice koji, poput članka 19. stavaka 3. i 4. Tiroler Landespolizeigesetza (tirolski Zakon o zemaljskoj policiji), predviđa faktične mjere neposrednog davanja naredbi i uporabe sredstava prisile poput, osobito, zatvaranja objekta, bez dokumentacije i bez izdavanja potvrde osobi na koju se te mjere odnose?

3.

Treba li članak 47. Povelje, eventualno u vezi s njezinim člancima 41. i 52., uzimajući u obzir načelo jednakosti oružja, tumačiti na način da mu se protivi propis države članice koji, poput članka 19. stavaka 3. i 4. Tiroler Landespolizeigesetza (tirolski Zakon o zemaljskoj policiji), kad je riječ o ukidanju faktičnih mjera neposrednog davanja naredbi i uporabe sredstava prisile bez provođenja postupka poput, posebno, zatvaranja objekta, osobi na koju se te faktične mjere odnose nameće podnošenje obrazloženog zahtjeva za poništenje tog zatvaranja?

4.

Kad je riječ o postojanju djelotvorne pravne zaštite, treba li članak 47. Povelje, u vezi s njezinim člankom 52., tumačiti na način da mu se protivi propis države članice koji, poput članka 19. stavka 4. Tiroler Landespolizeigesetza (tirolski Zakon o zemaljskoj policiji), u slučaju faktične prisilne mjere zatvaranja objekta pravo na podnošenje zahtjeva za poništenje mjere dopušta samo ako su ispunjeni određeni uvjeti?