201806150421954802018/C 231/162282018CJC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL20180403131421

Predmet C-228/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2018. uputila Kúria (Mađarska) – Gazdasági Versenyhivatal protiv Budapest Bank Nyrt. i drugi


C2312018HR1310120180403HR0016131142

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2018. uputila Kúria (Mađarska) – Gazdasági Versenyhivatal protiv Budapest Bank Nyrt. i drugi

(Predmet C-228/18)

2018/C 231/16Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Kúria

Stranke glavnog postupka

Tuženik i žalitelj u kasacijskom postupku: Gazdasági Versenyhivatal

Tužitelji i druge stranke u kasacijskom postupku: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 81. stavak 1. UEZ-a [članak 101. stavak 1. UFEU-a] tumačiti na način da ga se može povrijediti jednim postupanjem i zbog njegova protutržišnog cilja i zbog njegova protutržišnog učinka, pri čemu se oba smatraju neovisnom pravnom osnovom?

2.

Treba li članak 81. stavak 1. UEZ-a [članak 101. stavak 1. UFEU-a] tumačiti na način da sporazum na koji se odnosi ovaj spor – koji je sklopljen između mađarskih banaka i kojim se u odnosu na dvije kartičarske kuće, MasterCard i Visa, utvrđuje jedinični iznos međubankovne naknade koji trebaju podmiriti banke izdavateljice zbog upotrebe kartica takvih društava – čini ograničenje tržišnog natjecanja s obzirom na cilj?

3.

Treba li članak 81. stavak 1. UEZ-a [članak 101. stavak 1. UFEU-a] tumačiti na način da se kartičarske kuće koje nisu izravno sudjelovale u definiranju sadržaja međubankovnog sporazuma, ali su omogućile njegovo sklapanje te su ga prihvatile i primijenile, također smatraju stranama međubankovnog sporazuma ili pak treba utvrditi da su ta društva uskladila svoje postupanje s bankama koje su sklopile sporazum?

4.

Treba li članak 81. stavak 1. UEZ-a [članak 101. stavak 1. UFEU-a] tumačiti na način da, uzimajući u obzir predmet spora, kako bi se utvrdila povreda prava tržišnog natjecanja, nije nužno odrediti je li riječ o sudjelovanju u sporazumu ili o usklađivanju s postupanjem banaka koje su sudionice sporazuma?