201806150421954802018/C 231/162282018CJC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180403131421

Kohtuasi C-228/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. aprillil 2018 – Gazdasági Versenyhivatal versus Budapest Bank Nyrt. jt


C2312018ET1310120180403ET0016131142

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 3. aprillil 2018 – Gazdasági Versenyhivatal versus Budapest Bank Nyrt. jt

(Kohtuasi C-228/18)

2018/C 231/16Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Kúria

Põhikohtuasja pooled

Vastustaja ja kassaator: Gazdasági Versenyhivatal

Kaebajad ja kassatsioonimenetluses vastustajad: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Eelotsuse küsimused

1.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et üks ja sama tegevus võib seda rikkuda nii konkurentsivastase eesmärgi kui ka konkurentsivastase tagajärje tõttu, mida mõlemat käsitatakse teineteisest sõltumatute õiguslike alustena?

2.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et käesolevas kohtuvaidluses arutatav kokkulepe, mille on omavahel sõlminud Ungari pangad ja millega kehtestatakse kahe pangakaardiettevõtja MasterCard ja Visa suhtes ühtne vahendustasu summa, mis tuleb maksta väljastavatele pankadele nende ettevõtjate kaardi kasutamise eest, on eesmärgil põhinev konkurentsipiirang?

3.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et pankadevahelise kokkuleppe osalisteks loetakse ka krediitkaardiettevõtjad, kes ei osalenud otseselt kokkuleppe sisu kindlaksmääramises, kuid tegid selle kokkuleppe vastuvõtmise võimalikuks ning aktsepteerisid ja kohaldasid kokkulepet, või tuleb asuda seisukohale, et need ettevõtjad kooskõlastasid oma tegevuse kokkuleppe sõlminud pankadega?

4.

Kas EÜ artikli 81 lõiget 1 [ELTL artikli 101 lõige 1] võib tõlgendada nii, et vaidluse eset arvestades ei ole konkurentsiõiguse rikkumise hindamiseks vaja piiritleda, kas tegemist on kokkuleppes osalemisega või [oma tegevuse] kooskõlastamisega kokkuleppes osalevate pankade tegevusega?