201807130372003952018/C 268/272262018CJC26820180730HR01HRINFO_JUDICIAL20180329212221

Predmet C-226/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2018. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Krohn & Schröder GmbH protiv Hauptzollamt Hamburg-Hafen


C2682018HR2110120180329HR0027211222

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2018. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Krohn & Schröder GmbH protiv Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Predmet C-226/18)

2018/C 268/27Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Krohn & Schröder GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Prethodna pitanja

1.

Je li člankom 212.a CZ-a ( 1 ) obuhvaćeno izuzeće od antidampinške i kompenzacijske pristojbe sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe 1238/2013 ( 2 ) odnosno članku 2. stavku 1. Uredbe br. 1239/2013 ( 3 )?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: je li kod primjene članka 212.a CZ-a na nastanak carinskog duga sukladno članku 204. stavku 1. CZ-a zbog prekoračenja roka sukladno članku 49. stavku 1. CZ-a ispunjena pretpostavka navedena u članku 3. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 1238/2013 i članku 2. stavku 1. točki (a) Uredbe br. 1239/2013 ako je trgovačko društvo koje je povezano s trgovačkim društvom navedenim u Prilogu Provedbene odluke 2013/707/EU, koje je proizvelo predmetnu robu, poslalo je i za nju izdalo račun, iako nije djelovalo kao uvoznik predmetne robe i nije je pustilo u slobodan promet, imalo namjeru to učiniti i stvarno je primilo predmetnu robu?

3.

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje: smije li se u slučaju primjene članka 212.a CZ-a na nastanak carinskog duga sukladno članku 204. stavku 1. CZ-a zbog prekoračenja roka sukladno članku 49. stavku 1. CZ-a predočiti račun na temelju obveze i potvrda o izvoznoj obvezi u smislu članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 1238/2013 i članka 2. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 1239/2013 unutar roka koji je odredilo carinsko tijelo sukladno članku 53. stavku 1. CZ-a?

4.

U slučaju potvrdnog odgovora na treće pitanje: ispunjava li račun na temelju obveze sukladno članku 3. stavku 1. točki (b) Uredbe 1238/2013 i članku 2. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 1239/2013, u kojem se umjesto Provedbene odluke 2013/707/EU navodi Odluka 2013/423/EU, u okolnostima glavnog postupka i uzimajući u obzir opća pravna načela pretpostavke utvrđene u Prilogu III. br. 9 Uredbe br. 1238/2013 i Prilogu 2. br. 9. Uredbe br. 1239/2013?

5.

U slučaju niječnog odgovora na četvrto pitanje: smije li se u slučaju primjene članka 212.a CZ-a na nastanak carinskog duga sukladno članku 204. stavku 1. CZ-a zbog prekoračenja roka sukladno članku 49. stavku 1. CZ-a račun na temelju obveze u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 1238/2013 i članka 2. stavka 1. točke (b) Uredbe br.1239/2013 predočiti i u žalbenom postupku protiv određivanja carinskog duga?


( 1 ) Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 82/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1992., L 17, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 17., str. 80.)

( 2 ) Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1238/2013 od 2. prosinca 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine (SL 2013., L 325, str. 1.)

( 3 ) Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1239/2013 od 2. prosinca 2013. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine (SL 2013., L 325, str. 66.)