201806150401954882018/C 231/132242018CJC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180328111111

Lieta C-224/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. martā iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Budimex S.A.


C2312018LV1110120180328LV0013111111

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 28. martā iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – Budimex S.A.

(Lieta C-224/18)

2018/C 231/13Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītāja: Budimex S.A.

Atbildētājs: Minister Finansów

Prejudiciālie jautājumi

Vai situācijā, kurā darījuma puses vienojušās, ka, lai samaksātu atlīdzību par būvniecības darbiem vai būvniecības-montāžas darbiem, ir nepieciešams, lai pasūtītājs darbu izpildi apstiprinātu šo darbu pieņemšanas-nodošanas aktā, ar šādu darījumu saistīta pakalpojuma sniegšana, par kuru ir runa Padomes Direktīvas 2006/112/EK ( 1 ) (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 63. pantā, notiek faktiskas būvniecības darbu vai būvniecības-montāžas darbu izpildes brīdī vai arī šo darbu izpildes apstiprināšanas brīdī, ko pasūtītājs paudis darbu pieņemšanas-nodošanas aktā?


( 1 ) OV 2006, L 347, 1. lpp.