201806080421931542018/C 221/102222018CJC22120180625HU01HUINFO_JUDICIAL2018031891021

C-222/18. sz. ügy: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kontra Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet


C2212018HU910120180318HU001091102

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kontra Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

(C-222/18. sz. ügy)

2018/C 221/10Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Alperes: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 3. cikkének k) pontját és 11. cikkének (1) bekezdését, hogy a rendelvények kölcsönös elismerésével ellentétes, valamint a szolgáltatásnyújtás szabadságával ellentétes, így azzal összeegyeztethetetlen az olyan típusú nemzeti szabályozás, amely az orvosi rendelvényeket két kategóriába osztja, s annak csupán egyik fajtája esetében teszi lehetővé egy nem az adott tagállamban egészségügyi tevékenységet folytató orvos részére történő gyógyszer kiadását?


( 1 ) HL L 88., 45. o.