201806220341970802018/C 240/202112018CJC24020180709RO01ROINFO_JUDICIAL20180326171822

Cauza C-211/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalia) la 26 martie 2018 – Idealmed III — Serviços de Saúde, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira


C2402018RO1720120180326RO0020172182

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalia) la 26 martie 2018 – Idealmed III — Serviços de Saúde, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-211/18)

2018/C 240/20Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Idealmed III — Serviços de Saúde, S.A.

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

1)

Articolul 132 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată („Directiva privind TVA-ul”) ( 1 ) se opune unei interpretări potrivit căreia un spital deținut de o societate comercială de drept privat care a încheiat contracte cu statul și cu persoane juridice de drept public pentru prestarea de servicii de îngrijire medicală este considerat ca desfășurându-și activitatea în condiții sociale comparabile cu cele aplicabile instituțiilor de drept public prevăzute de dispoziția respectivă, atunci când sunt îndeplinite următoarele cerințe:

peste 54,5 % din sumele facturate, inclusiv sumele facturate utilizatorilor beneficiari, provin de la organisme ale statului și subsisteme publice de sănătate, la prețurile stabilite în acordurile și în contractele încheiate cu acestea;

peste 69 % din utilizatori beneficiază de subsistemele publice de sănătate sau de servicii prestate în cadrul contractelor încheiate cu organisme ale statului;

peste 71 % din activitățile medicale sunt realizate în temeiul contractelor încheiate cu subsisteme publice de sănătate și cu organisme ale statului, și

activitatea desfășurată este de interes public general important?

2)

Având în vedere că, în conformitate cu articolul 377 din Directiva privind TVA ul, Portugalia a optat pentru menținerea scutirii de TVA a operațiunilor efectuate de spitale, care nu sunt menționate la articolul 132 alineatul (1) litera (b) din directiva respectivă, că acest stat a oferit persoanelor impozabile posibilitatea de a opta pentru impozitarea operațiunilor respective în temeiul articolului 391 din directivă, cu condiția să mențină regimul de impozitare pentru o perioadă minimă de 5 ani, și că prevede posibilitatea de a reveni la regimul de scutire numai dacă își exprimă în mod expres intenția în acest sens, articolul 391 și/sau principiile protecției drepturilor dobândite și a încrederii legitime, egalității și nediscriminării, neutralității și nedenaturării concurenței în ceea ce privește utilizatorii și persoanele impozabile care sunt organisme de drept public se opun ca Autoritatea Fiscală și Vamală să impună aplicarea regimului de scutire înainte de expirarea termenului menționat, din momentul în care consideră că persoana impozabilă a început să presteze servicii în condiții sociale comparabile cu cele aplicabile organismelor de drept public?

3)

Articolul 391 din directivă și/sau principiile menționate anterior se opun ca o lege nouă să impună aplicarea regimului de scutire persoanelor impozabile care au optat anterior pentru regimul de impozitare, înainte de expirarea termenului de 5 ani menționat?

4)

Articolul 391 din directivă și/sau principiile menționate anterior se opun unei reglementări conform căreia persoana impozabilă care a optat pentru aplicarea regimului de impozitare ca urmare a faptului că, la momentul la care a ales această opțiune, nu presta servicii de sănătate în condiții sociale comparabile cu cele aplicabile organismelor de drept public, poate rămâne sub incidența acestui regim dacă începe să presteze serviciile respective în condiții sociale comparabile cu cele aplicabile organismelor de drept public?


( 1 ) JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.