201806150451954832018/C 231/122102018CJC23120180702LT01LTINFO_JUDICIAL20180323101122

Byla C-210/18: 2018 m. kovo 23 d.Schienen-Control Kommission (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG


C2312018LT1020120180323LT0012102112

2018 m. kovo 23 d.Schienen-Control Kommission (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje WESTbahn Management GmbH / ÖBB-Infrastruktur AG

(Byla C-210/18)

2018/C 231/12Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Schienen-Control Kommission

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: WESTbahn Management GmbH

Atsakovė: ÖBB-Infrastruktur AG

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė ( 1 ), II priedo 2 punkto a papunktis aiškintinas taip, kad jame nurodyta kategorija „keleivių stotys, jų pastatai ir kiti įrenginiai“ apima geležinkelių infrastruktūros objektus „peronus“, paminėtus šios direktyvos I priedo antroje įtraukoje?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, II priedo 1 punkto c papunktis aiškintinas taip, kad jame nurodyta kategorija „naudojimasis geležinkelių infrastruktūra“ apima naudojimąsi peronais, paminėtais šios direktyvos I priedo antroje įtraukoje?


( 1 ) OL L 343, 2012, p. 32.