201806150451954832018/C 231/122102018CJC23120180702HU01HUINFO_JUDICIAL20180323101122

C-210/18. sz. ügy: A Schienen-Control Kommission (Ausztria) által 2018. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WESTbahn Management GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG


C2312018HU1020120180323HU0012102112

A Schienen-Control Kommission (Ausztria) által 2018. március 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WESTbahn Management GmbH kontra ÖBB-Infrastruktur AG

(C-210/18. sz. ügy)

2018/C 231/12Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Schienen-Control Kommission

Az alapeljárás felei

Felperes: WESTbahn Management GmbH

Alperes: ÖBB-Infrastruktur AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Úgy kell-e értelmezni az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) II. melléklete 2. pontjának a) alpontját, hogy az abban szereplő „személypályaudvarok, épületeik és egyéb infrastruktúra” tényállás alá tartoznak az ezen irányelv I. mellékletének második francia bekezdése szerinti „utasperonok” vasúti infrastruktúra elemek?

2)

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete 1. pontjának c) alpontját, hogy az abban szereplő „vasúti infrastruktúra használata” tényállás magában foglalja az ezen irányelv I. mellékletének második francia bekezdése szerinti utasperonok használatát?


( 1 ) HL 2012 L 343., 32. o.