201806150451954832018/C 231/122102018CJC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180323101122

Věc C-210/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schienen-Control Kommission (Rakousko) dne 23. března 2018 – WESTbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG


C2312018CS1020120180323CS0012102112

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Schienen-Control Kommission (Rakousko) dne 23. března 2018 – WESTbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG

(Věc C-210/18)

2018/C 231/12Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Schienen-Control Kommission

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: WESTbahn Management GmbH

Odpůrkyně: ÖBB-Infrastruktur AG

Předběžné otázky

1)

Má se bod 2 písm. a) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru ( 1 ), Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32, vykládat v tom smyslu, že výraz „osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení“, který je v tomto ustanovení uveden, zahrnuje položku železniční infrastruktury „nástupiště pro cestující“ dle druhé odrážky přílohy I této směrnice?

2)

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Má se bod 1 písm. c) přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32, vykládat v tom smyslu, že výraz „použití železniční infrastruktury“, který je v tomto ustanovení uveden, zahrnuje použití nástupišť pro cestující podle druhé odrážky přílohy I této směrnice?


( 1 ) – Úř. věst. 2012, L 343, s. 32.