201807130332003992018/C 268/262042018CJC26820180730HR01HRINFO_JUDICIAL20180318202121

Predmet C-204/18 P: Žalba koju je 18. ožujka 2018. podnio Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 16. siječnja 2018. u predmetu T-715/16, Pebagua protiv Europske komisije


C2682018HR2010120180318HR0026201212

Žalba koju je 18. ožujka 2018. podnio Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 16. siječnja 2018. u predmetu T-715/16, Pebagua protiv Europske komisije

(Predmet C-204/18 P)

2018/C 268/26Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua, Španjolska) (zastupnik: A. J. Uceda Sosa, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

u cijelosti ukine rješenje Općeg suda koje je predmet žalbe.

konačno riješi spor tako da u cijelosti prihvati zahtjev koji je tužitelj istaknuo u prvostupanjskom postupku i, slijedom toga, poništi Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1141 od 13. srpnja 2016 ( 1 ), ili, podredno, poništi uvrštenje vrste Procambarus clarkii na popis Unije odobren navedenom uredbom.

naloži Komisiji snošenje troškova obaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U pobijanom rješenju nije ocijenjen meritum predmeta tužbe, nego je potonja proglašena nedopuštenom zbog nedostatka tužiteljeve aktivne procesne legitimacije, čime je povrijeđena druga pretpostavka postojanja aktivne procesne legitimacije iz članka 263. UFEU-a, s obzirom na to da se pobijana uredba izravno odnosi na poduzetnike koje zastupa tužitelj, a da pritom nisu nužne provedbene mjere.


( 1 ) Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 od 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2016., L 189, str. 4.)