201806150371954942018/C 231/112032018CJC23120180702CS01CSINFO_JUDICIAL20180320101011

Věc C-203/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 20. března 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann v. Land Nordrhein-Westfalen


C2312018CS1010120180320CS0011101101

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 20. března 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann v. Land Nordrhein-Westfalen

(Věc C-203/18)

2018/C 231/11Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastníci původního řízení

Žalobci: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Žalovaná: Land Nordrhein-Westfalen

Předběžné otázky

1)

Musí být výjimka upravená v čl. 13 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ( 1 ) ze dne 15. března 2006 ve znění článku 45 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ( 2 ) ze dne 4. února 2014 vykládána v tom smyslu, že se vztahuje jen na vozidla nebo kombinace vozidel, jež jsou používány výlučně za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb, nebo se může vztahovat i na případy, kdy jsou příslušná vozidla nebo kombinace vozidel používány také převážně nebo v poměru stanoveném jiným způsobem za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb?

2)

Je nutno v rámci výjimky, která je uvedena v bodě 1, při posuzování, zda jsou vozidla nebo kombinace vozidel výlučně nebo – případně – také používána převážně nebo v poměru stanoveném jiným způsobem za účelem doručování zásilek v rámci všeobecných služeb, vycházet z obecného používání daného vozidla nebo dané kombinace vozidel, nebo z konkrétního použití tohoto vozidla nebo této kombinace vozidel při konkrétní jízdě?


( 1 ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, s. 1).

( 2 ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, s. 1).