201806220101970522018/C 240/181992018CJC24020180709LT01LTINFO_JUDICIAL20180319161721

Byla C-199/18: 2018 m. kovo 19 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola / Regione Emilia-Romagna ir kt.


C2402018LT1610120180319LT0018161172

2018 m. kovo 19 d.Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola / Regione Emilia-Romagna ir kt.

(Byla C-199/18)

2018/C 240/18Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola

Atsakovai apeliacinėje byloje: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar EB Reglamento 27 straipsnis, kuriame nustatyta, kad valstybės narės užtikrina, jog mokestis būtų imamas už IV priedo A skirsnyje ir V priedo A skirsnyje minimą veiklą, turi būti aiškinamas kaip nustatantis pareigą, kad visi ūkininkai mokėtų mokestį, net jei jie „skerdimo ir mėsos pjaustymo veiklą vykdo kaip papildomą veiklą, susijusią su gyvulių auginimu“?

2.

Ar valstybė gali netaikyti sanitarinio mokesčio tam tikrų kategorijų verslininkams, jei yra sukūrusi mokesčių surinkimo sistemą, kuria būtų galima užtikrinti oficialių patikrinimų sąnaudų padengimą, arba taikyti mažesnius mokesčius nei nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 8[8]2/2004 ( 1 )?


( 1 ) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 45 t., p. 200).