201806220101970522018/C 240/181992018CJC24020180709ET01ETINFO_JUDICIAL20180319161721

Kohtuasi C-199/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 19. märtsil 2018 – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola versus Regione Emilia-Romagna jt


C2402018ET1610120180319ET0018161172

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 19. märtsil 2018 – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola versus Regione Emilia-Romagna jt

(Kohtuasi C-199/18)

2018/C 240/18Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola

Vastustajad: Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena, A.U.S.L. Romagna

Eelotsuse küsimused

1.

Kas määruse (EÜ) artiklit 27 tuleb osas, kus on sätestatud, et IV lisa A jaos ja V lisa A jaos nimetatud tegevuste osas tagavad liikmesriigid lõivu kogumise, tõlgendada nii, et see nõuab kõigi põllumajandusettevõtjate tasumiskohustust, isegi kui need „tegelevad loomade tapmise ja tükeldamisega kui loomakasvatuse jaoks vajaliku ning sellega seotud tegevusega“?

2.

Kas riik võib teatavad ettevõtjate kategooriad sanitaarlõivude tasumisest vabastada, isegi kui ta on loonud maksukogumissüsteemi, mis tervikuna sobib ametlikest kontrollidest tulenevate kulude katmise tagamiseks, või kohaldada määruses (EÜ) nr 8[8]2/2004 ( 1 ) ette nähtust madalamaid tasusid?


( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, lk 1; ELT eriväljaanne 03/045, lk 200).