28.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 182/13


A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2018. március 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Oro Efectivo S. L. kontra Diputación Foral de Bizkaia

(C-185/18. sz. ügy)

(2018/C 182/16)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Oro Efectivo S. L.

Alperes: Diputación Foral de Bizkaia

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvvel, (1) az ezen irányelvből következő adósemlegesség elvével, valamint az Európai Unió Bíróságának az irányelv értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlatával az olyan nemzeti szabályozás, amely alapján valamely tagállam ingó vagyontárgy (konkrétan arany, ezüst vagy ékszer) magánszemélytől történő beszerzéséért a vállalkozótól vagy az adott tevékenységet hivatásszerűen végző személytől a hozzáadottérték-adótól (héa) különböző közvetett adó megfizetését kérheti, ha:

1.

a beszerzett termék – annak feldolgozása vagy későbbi átruházása által – ezen vállalkozó saját gazdasági tevékenységét szolgálja;

2.

héaköteles ügyletek megkötésére kerül sor a beszerzett terméknek az üzleti forgalomba történő visszahelyezésével; és

3.

az ugyanezen államban alkalmazandó szabályozás nem teszi lehetővé a vállalkozó vagy az adott tevékenységet hivatásszerűen végző személy számára, hogy az ilyen ügyletek során az említett beszerzések közül az első beszerzés után ezen adó címén megfizetett összeget levonja.


(1)  HL 2006. L 347., 1. o.