201806010281917502018/C 211/141762018CJC21120180618RO01ROINFO_JUDICIAL20180307111222

Cauza C-176/18: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 7 martie 2018 – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís


C2112018RO1120120180307RO0014112122

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 7 martie 2018 – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

(Cauza C-176/18)

2018/C 211/14Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Recurent: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Intimat: Adolfo Juan Martínez Sanchís

Întrebările preliminare

1)

În cazul în care agricultorul a achiziționat de la o pepinieră (unitatea unui terț) un material săditor al unui soi de plante și l-a plantat înainte ca acordarea protecției asupra acestui soi de plante să producă efecte, activitatea ulterioară desfășurată de către agricultor, care constă în recoltarea fructelor succesive ale pomilor, astfel încât aceasta să fie afectată de jus prohibendi prevăzut la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 ( 1 ), necesită respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (3) al articolului menționat, întrucât este vorba despre un material recoltat, sau această activitate de recoltare trebuie înțeleasă în sensul că reprezintă un act de producere sau de reproducere a soiului, care dă naștere „materialului recoltat”, a cărui interzicere de către titularul soiului de plante nu impune respectarea cerințelor de la alineatul (3)?

2)

Contravine dispozițiilor articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 o interpretare potrivit căreia sistemul de protecție în cascadă afectează oricare dintre acțiunile menționate la alineatul (2) care se referă la „materialul recoltat”, inclusiv recoltarea însăși, sau numai acțiunile ulterioare producerii acestui material recoltat, cum ar fi deținerea și comercializarea sa?

3)

În ceea ce privește aplicarea sistemului de extindere a protecției în cascadă la „materialul recoltat” prevăzut la articolul 13 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94, pentru ca prima condiție să fie îndeplinită, este necesar ca achiziționarea materialului săditor să se efectueze după ce titularul a obținut protecția comunitară a soiului de plante sau ar fi suficient ca, la acel moment, să beneficieze de protecție provizorie, întrucât achiziționarea a fost efectuată în perioada cuprinsă între publicarea cererii și data la care acordarea protecției asupra soiului de plante a început să producă efecte?


( 1 ) Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante (JO 1994, L 227, p. 1, Ediţie specială, 03/vol. 15, p. 197).